〈 Hjælp

Sådan bruger Hurtig træk og slip

Når du udpakker filer med Træk og slip, udpakker de fleste arkiveringsprogrammer filer til den midlertidige mappe og kopierer derefter filerne til destinationsmappen.

Der er ikke noget problem, når filstørrelsen er lille, men det tager meget længere tid at udpakke store filer og kopiere dem igen.”Hurtig træk og slip” udpakker filer direkte til destinationsmappen uden at bruge den midlertidige mappe.