〈 Hjælp

Kommandolinjeparametre

Bandizip (Bandizip.exe) og dens konsolapplikation (bz.exe) understøtter følgende kommandolinjeparametre:


# Bandizip.exe <archive> 
# Bandizip.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
# Bandizip.exe <bcommand> [<switches>...] [<files>...]
# bz.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]

<archive>

Udfør standardopgaven, der er specificeret i Indstillinger. (Åbn normalt et arkiv.)


<commando>

a Føj filer til arkivet
x Uddrag filer med fulde stier
t Test arkivets integritet
d Slet filer fra arkivet
c Opret nyt arkiv (Overskriv et eksisterende med samme navn)
cd Vis dialogboksen "Nyt arkiv"
rn Omdøb filer i arkivet
l Vis filer fra arkivet (kun med bz)

<bcommand> batchkommandoer

bc Komprimer flere filer/mapper med navnet på hver.
Hvis eksisterende arkiver har samme navn, (arkiv-navn) (2), (arkiv-navn) (3) ... oprettes. Hvis en destinationsmappe ikke er specificeret, oprettes arkiverne i den mappe, hvor hver af de originale filer findes.
bx Udpak filer fra flere arkiver til en destinationsmappe.
Hvis en destinationsmappe ikke er specificeret, udpakkes filerne til den mappe, hvor hvert af arkiverne findes.
bt Testintegritet af hvert arkiv.

<switches>

- Stop skift af analysering
-l:<0...9> Indstil komprimeringsniveau (0: lager, 1: hurtigt, 5: standard, 9: maksimum)
-r- Deaktiver rekursive undermapper (standard)
-r Aktiver rekursive undermapper
-aoa Overskriv eksisterende filer uden påmindelse
-aos Spring over og ikke overskrive eksisterende filer
-aou Omdøb automatisk udpakkede filer
For eksempel, navn.txt → navn (2).txt
-sfx:"stub path" Opret SFX-arkiv og indstil fulde stier i SFX STUB
ex) Bandizip c -sfx:"C:\Program Files\Bandizip\bdzsfx.x86.sfx" c:\out.exe c:\src.txt
-zopfli Brug Zopfil som standardkoder (langsom)
-p:{password} Indstil adgangskode til arkiv
-o:{dir} Angiv destinationsmappe
Kun med x-kommando og batchkommandoer (bc, bx, bt)
-storeroot:yes Gem rodmappen som arkivmappe på øverste niveau
-y Antag Ja på alle forespørgsler
Luk (af)komprimeringsvinduer, når opgaven er færdig, hvis der ikke opstår nogen fejl
-ex:{list} Angiv liste over filer, der skal udelukkes under komprimering
-ex:hello.txt
-ex:"*.bak"
-ex:"*.bak;*.tmp"
-ex:*\.git
-root:{dir} Specificer rodmappe i arkivet under komprimering
-root:top_folder
-fmt:{fmt} Angiv arkivformat
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Angiv volumenstørrelse
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)
-cmt:{comment} Indstil ZIP-filkommentar
(-cmt:Hello, -cmt:"Hello World!")
-cmtfile:{filepath} Angiv sti for txt-fil, der bruges som ZIP-filkommentar
(-cmt:mycomment.txt, -cmt:"c:\test\my comment.txt")
-t:NN Angiv antallet af CPU-tråde, der bruges til komprimering
(-t:10, -t:1, -t:0)

<switches> (Kun med Bandizip)

-email Komprimer og e-mail
-target:dlg Vis en dialogboks, der beder om at specificere en destinationsmappe, og pakke filer ud til en arkivnavnemappe i destinationsmappen.
Hvis der er angivet en mappe med -o, er det standardmappen i dialogboksen.
-target:auto Udpak filer til en destinationsmappe vha. Udpak automatisk-funktion.
Hvis en destinationsmappe ikke er specificeret, udpakkes filerne til den mappe, hvor hvert af arkiverne findes.
-target:name Udpak filer til en mappe med arkivnavn i en destinationsmappe.
Hvis en destinationsmappe ikke er specificeret, udpakkes filerne til mappen med arkivnavn i den mappe, hvor hvert af arkiverne findes.

<switches> (Kun med bz)

-list:v Ved brug af kommandoen l - vis detaljerede oplysninger om filerne.
-list:s Ved brug af kommandoen l - vis kun navnene på filerne.
-consolemode:ansi Gem uddata-tekstfil i ANSI.
-consolemode:utf8 Gem uddata-tekstfil i UTF-8.

Eksempler

Åbn arkiv

Bandizip.exe sample.zip

Opret nyt arkiv (Overskriv et eksisterende med samme navn)

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src\

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src1\ c:\src2\

Føj filer til arkiv

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample1.txt c:\src\sample2.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\*.txt c:\src\*.jpg

Slet filer fra arkiv

Bandizip.exe d c:\sample.zip sample.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.txt

Udpak filer til destinationsmappen

Bandizip.exe x -o:c:\dest\ c:\sample.zip

Føj filer til arkiv, indstil adgangskode som Passw0rd, overskriv eksisterende filer uden påmindelse, og luk dialogboksen

Bandizip.exe a -y -p:Passw0rd test.zip c:\src d:\src

Udpak filer fra flere arkiver til en mappe

Bandizip.exe bx -o:c:\dst a.zip b.zip c.zip

Udpak filer fra flere arkiver til en destinationsmappe ved hjælp af funktionen Udpak automatisk

Bandizip.exe bx -o:c:\dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Komprimer flere mapper (a, b c) med navnet på hver mappe (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip.exe bc a b c

Angiv arkivmappe på øverste niveau

Bandizip c -root:top test.zip abc.txt


(bz.exe) Opret nyt arkiv

bz c test.zip test


Omdøb filer i arkiv

Omdøb abc.txt til xyz.txt

Bandizip rn test.zip abc.txt xyz.txt

Omdøb i undermappe abc.txt til xyz.txt

Bandizip rn test.zip sub/abc.txt sub/xyz.txt

Omdøb AAA.txt til XXX.txt og BBB.txt til YYY.txt

Bandizip rn test.zip AAA.txt XXX.txt BBB.txt YYY.txt

Udpak filer ved hjælp af jokertegn

Brug jokertegn i filnavne til at udpakke filer eller til at teste arkiver

Bandizip x *.zip

Bandizip t ABC??.zip

Komprimerer flere mapper individuelt

Komprimerer mapper med navnet på hver, og opret arkiverne i destinationsmappen

Bandizip bc -aoa -o:d:\backup c:\src\folder1 c:\src\folder2 c:\src\folder3

c:\src\folder1 → d:\backup\folder1.zip
c:\src\folder2 → d:\backup\folder2.zip
c:\src\folder3 → d:\backup\folder3.zip