〈 Hjælp

Genvejstaster til Honeyview

Honeyview understøtter mange tastaturgenveje til hurtigere og nem billedvisning.

Hovedgenveje

 • Åben fil: F2, Ctrl+O
 • Åbn mappe: F
 • Luk fil: F4
 • Vælg billede: Enter
 • Vis i Windows Stifinder: Ctrl+Enter
 • Skift visning af EXIF/Filoplysning: Tab
 • Sæt som baggrund: Ctrl+Alt+W
 • Slet foto: Delete
 • Slet foto permanent: Shift+Delete
 • Kopier til fotomappe: Insert
 • Åbn med ekstern redigeringsprogram: Ctrl+E
 • Udskriv: Ctrl+P
 • Kopier originalbillede til udklipsholder: Ctrl+C
 • Kopier det ændrede billede til udklipsholder: Ctrl+Alt+C
 • Kopier en filsti til udklipsholder: Ctrl+Alt+Shift+C
 • Konfiguration: F5
 • Programinfo: F1
 • Afslut: ESC, X, Ctrl+W

Gå til billede

 • Næste billede: PgDn, Down Arrow, Right Arrow, Space, NumPad 0
 • Forrige billede: PgUp, Up Arrow, Left Arrow, Backspace, Shift+Space
 • Første billede: Home
 • Sidste billede: End
 • Næste 10. side: Ctrl+PgDn
 • Forrige 10. side: Ctrl+PgUp
 • Næste 100. side: Ctrl+Shift+Right Arrow
 • Forrige 100. side: Ctrl+Shift+Left Arrow
 • Næste tilfældig side: Ctrl+Alt+PgDn
 • Forrige tilfældig side: Ctrl+Alt+PgUp
 • Næste mappe/arkiv: ]
 • Forrige mappe/arkiv: [
 • Næste side (dobbeltvisning): Shift+PgDn
 • Forrige side (dobbeltvisning): Shift+PgUp
 • Næste billede (til Flerbilleder-fil): Alt+PgDn
 • Forrige billede (til Flerbilleder-fil): Alt+PgUp

Se billede

 • Original størrelse (100%): 0
 • Tilpas i vinduet: 9, 1
 • Tilpas til bredde: 8
 • Smart dobbeltside (venstre → højre): 7
 • Smart dobbeltside (venstre ← højre): 6
 • Stræk små billeder: Z
 • Skift dobbeltside (Venstre↔Højre): 2

Zoom ind/ud

 • Zoom ind: +
 • Zoom ud: -
 • Ret zoomniveau: Ctrl+K
 • Zoom ind 1%: Ctrl++
 • Zoom ud 1%: Ctrl+-
 • Billedzoom 100%: *
 • Med zoom ind - Vis/skjul forhåndsvisning: /
 • Med zoom ind - Rul til øverste højre: NumPad 9
 • Med zoom ind - Rul til øverste venstre: NumPad 7
 • Med zoom ind - Rul til nederste højre: NumPad 3
 • Med zoom ind - Rul til nederste venstre: NumPad 1
 • Med zoom ind - Rul til højre: NumPad 6
 • Med zoom ind - Rul til venstre: NumPad 4
 • Med zoom ind - Rul til Op: NumPad 8
 • Med zoom ind - Rul til Ned: NumPad 2
 • Med zoom ind - Rul til centrum NumPad 5

Billedeffekter

 • Billedfilter - Intet filter: U
 • Billedfilter - Blødgør: I
 • Billedfilter - Blødgør + skærp: S
 • Omvendte farver: Ctrl+I
 • Gamma korrektion: Ctrl+G
 • Vend lodret: Ctrl+F
 • Vend vandret: Ctrl+M
 • Oprindelig position: Alt+Up Arrow
 • Drej 90˚ til venstre: Alt+Left Arrow
 • Drej 90˚ til højre: Alt+Right Arrow
 • Roter på hovedet: Alt+Down Arrow
 • Drej 90˚ mod uret: Ctrl+L
 • Drej 90˚ med uret: Ctrl+R

Diashow

 • Start diasshow: Ctrl+1~9
 • Stop diasshow: Ctrl+0

Bogmærker

 • Tilføj til bogmærker: B
 • Rediger bogmærker: F3
 • Åbn nylige bogmærker: Ctrl+B

Fotomappe

 • Kopier til fotomappe 1: Insert
 • Gå til fotomappe 1: Ctrl+Insert
 • Kopier til fotomappe 2: Shift+Insert

Juster vindue

 • Maksimer/Gendan: M
 • Fuldskærm: Alt+Enter, N, F11
 • Minimer: Q
 • Altid øverst: Ctrl+A

Andet

 • Lås topmenu: `
 • Lås bundmenu: ~
 • Åbn tema igen: Ctrl+F5
 • Nyt vindue: Ctrl+N
 • Vis/skjul kant: Shift+F5
 • Kopier EXIF-information til udklipsholder: Ctrl+Shift+C
 • Vis billedets GPS-koordinater på kort: Ctrl+Shift+G
 • Dialogboks til billedkonvertering: Ctrl+T

Musekontrol

 • Se forrige/næste billede: Mouse Wheel Up/Down
 • Rul op/ned: Mouse Wheel Up/Down
 • Zoom ind/ud: Ctrl+Mouse Wheel Up/Down
 • Maksimer/Gendan: Double Click
 • Fuldskærm/Gendan: Middle Click
 • Zoom 100%: Ctrl+Middle Click