Hent | Enterprise | Køb nu | Skærmbilleder | Historik | Hjælp | Sådan gør du | Forum
Licens & registrering
Bandizip's licenspolitik
Sådan registreres Bandizip
Sammenligning af Bandizip Edition
Bandizip MSE (Microsoft Store Edition)
Sådan modtager du en kvittering
Tilbagebetalingspolitik
Sådan afregistreres Bandizip
Eksklusive funktioner i Bandizip (Købt udgave)
Sådan anvendes Håndtering af adgangskode
Sådan anvendes Reparation af arkiv
Sådan anvendes Gendannelse af adgangskode
Sådan får du et smugkig af billeder i et arkiv med Bandizip
Sådan bruges Antimalware-scanning af arkiv
Funktioner og tekniske betingelser
Sådan pakkes filer med Bandizip
Sådan udpakkes filer med Bandizip
Sådan bruges Udpak automatisk
Sådan opdeles en stor fil i mindre filer med Bandizip
Sådan bruges Unicode-filnavne i ZIP-format
ZIPX arkivformat
7z arkivformat
ZPAQ arkivformat
Stabil komprimering
Sådan åbnes RAR-filer
Sådan åbnes ALZ- og EGG-filer
Sådan bruger Hurtig træk og slip
Sådan bruges multikernekompression
Sådan bruges Højhastighedsarkivering
Sådan ændres et arkiv uden dekomprimering
Sådan åbnes en fil i et arkiv uden udpakning
Sådan redigeres en fil og gemmes direkte i et arkiv
Sådan angives en adgangskode til et arkiv
Sådan krypteres filnavne i arkiver
Sådan flyttes filer til papirkurven ved sletning
Komprimer en fil, selv når filen bruges af en anden proces
Sådan bruges Parallel Udpakning
Udvid mappetræet automatisk
Sådan forhindres datakorruption ved sikker sikkerhedskopiering
Sådan testes et arkiv
Sådan kopieres Zone.Identifier-oplysninger til beskyttelse af malware
Sådan ændres temafarven til Bandizip
Sådan eksporteres og importeres Bandizip-indstillinger
Sådan afinstalleres Bandizip
Opdateringstyper
Kommandolinjeparametre
Bandizip's opsætning af Kommandolinjeparametre
Bandizip til Windows 10 på ARM
Fejlfinding
Sådan foretages fejlfinding, når Bandizip ikke kan registreres
Sådan foretages fejlfinding, når jeg ikke kan få adgang til den email-konto, jeg brugte til at købe Bandizip
Sådan foretages fejlfinding, når automatisk opsporing af kodeside ikke fungerer korrekt
Sådan foretages fejlfinding, når Bandizip åbner arkivfiler automatisk, når jeg henter dem i browseren
Sådan foretages fejlfinding, når et ikon for arkiver ikke vises korrekt i Stifinder
Sådan foretages fejlfinding, når en højreklik-menu (genvejsmenu) for Bandizip ikke vises
Sådan foretages fejlfinding når et højreklik-menu (genvejsmenuen) til Bandizip vises ikke korrekt
Sådan foretages fejlfinding, når kompressions- eller [br]dekompressionshastigheden er for langsom
Sådan løses fejl, når fejl 22 opstår og Mac Finder i Catalina ikke kan udpakke ZIP-arkiv
Sådan foretages fejlfinding, når Mac Finder ikke kan udpakke en krypteret ZIP-fil
Sådan bruges et ikke-alfabetisk sprogkarakter i en adgangskode
Sådan testes flere arkiver
Sådan løses fejl “Parameteren er forkert.”
Sådan fejlfindes, når Bandizip er i konflikt med Sticky Notes
Sådan foretages fejlfinding, når jeg ikke kan åbne et arkiv i et kortlagt netværksdrev
Sådan foretages fejlfinding, når et opdelt arkiv ikke kan dekomprimeres
Sådan foretages fejlfinding, når bdzsfx.x86.sfx diagnosticeres som malware
Sådan køres Bandizip på Linux ved hjælp af Wine

Kommandolinjeparametre

Bandizip (Bandizip.exe) og dens konsolapplikation (bz.exe) understøtter følgende kommandolinjeparametre:


# Bandizip.exe <archive>
# Bandizip.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
# Bandizip.exe <bcommand> [<switches>...] [<files>...]
# bz.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]

<archive>

Udfør standardopgaven, der er specificeret i Indstillinger. (Åbn normalt et arkiv.)


<command>

a Føj filer til arkivet
x Uddrag filer med fulde stier
t Test arkivets integritet
d Slet filer fra arkivet
c Opret nyt arkiv (Overskriv et eksisterende med samme navn)
cd Vis dialogboksen "Nyt arkiv"
rn Omdøb filer i arkivet
l Vis filer fra arkivet (kun med bz)
/cmdfile Læs kommandolinjer fra angiven fil

<bcommand> Batchkommandoer

bc Komprimer flere filer/mapper med navnet på hver.
Hvis eksisterende arkiver har samme navn, (arkiv-navn) (2), (arkiv-navn) (3) ... oprettes. Hvis en destinationsmappe ikke er specificeret, oprettes arkiverne i den mappe, hvor hver af de originale filer findes.
bx Udpak filer fra flere arkiver til en destinationsmappe.
Hvis en destinationsmappe ikke er specificeret, udpakkes filerne til den mappe, hvor hvert af arkiverne findes.
bt Testintegritet af hvert arkiv.

<switches>

- Stop skift af analysering
-l:<0...9> Indstil komprimeringsniveau (0: lager, 1: hurtigt, 5: standard, 9: maksimum)
-r- Deaktiver rekursive undermapper (standard)
-r Aktiver rekursive undermapper
-aoa Overskriv eksisterende filer uden påmindelse
-aos Spring over og ikke overskrive eksisterende filer
-aou Omdøb automatisk udpakkede filer
For eksempel, navn.txt → navn (2).txt
-sfx:"stub path" Opret SFX-arkiv og indstil fulde stier i SFX STUB
(Bandizip c -sfx:"C:\Program Files\Bandizip\bdzsfx.x86.sfx" c:\out.exe c:\src.txt)
-zopfli Brug Zopfil som standardkoder (langsom)
-p:{password} Indstil adgangskode til arkiv
-o:{dir} Angiv destinationsmappe
Kun med x-kommando og batchkommandoer (bc, bx, bt)
-storeroot:<yes|no> -storeroot:yes Gem rodmappen som arkivmappe på øverste niveau
-storeroot:no Gem ingen arkivmappe på øverste niveau
-y Antag Ja på alle forespørgsler
Luk (af)komprimeringsvinduer, når opgaven er færdig, hvis der ikke opstår nogen fejl
-ex:{list} Angiv liste over filer, der skal udelukkes under komprimering
-ex:hello.txt
-ex:"*.bak"
-ex:"*.bak;*.tmp"
-ex:*\.git
-root:{dir} Specificer rodmappe i arkivet under komprimering
(-root:top_folder)
-fmt:{fmt} Angiv arkivformat
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Angiv volumenstørrelse
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)
-cmt:{comment} Indstil ZIP-filkommentar
(-cmt:Hello, -cmt:"Hello World!")
-cmtfile:{filepath} Angiv sti for txt-fil, der bruges som ZIP-filkommentar
(-cmtfile:mycomment.txt, -cmtfile:"c:\test\my comment.txt")
-t:NN Angiv antallet af CPU-tråde, der bruges til komprimering
(-t:10, -t:1, -t:0)
-cp:NN Angiv kodesiden, der bruges til åbning eller udpakning af filer
(Bandizip x -cp:932 japanese.zip)

Eksempler på tilgængelig kodeside
- Chinese Simplified: 936
- Chinese Traditional: 950
- Japanese: 932
- Korean: 949
- UTF-8: 65001
-target:auto Udpak filer til en destinationsmappe vha. Udpak automatisk-funktion.
Hvis en destinationsmappe ikke er specificeret, udpakkes filerne til den mappe, hvor hvert af arkiverne findes.
-target:name Udpak filer til en mappe med arkivnavn i en destinationsmappe.
Hvis en destinationsmappe ikke er specificeret, udpakkes filerne til mappen med arkivnavn i den mappe, hvor hvert af arkiverne findes.
-date Indsæt den aktuelle systemtid i stien. Der henvises til syntaksen for strftime.
⁑ Bandizip.exe c -date f:\backup\%Y\%m\Backup%Y-%m-%d_%H-%M-%S.zip c:\source\

<switches> (Kun med Bandizip)

-email Komprimer og e-mail
-target:dlg Vis en dialogboks, der beder om at specificere en destinationsmappe, og pakke filer ud til en arkivnavnemappe i destinationsmappen.
Hvis der er angivet en mappe med -o, er det standardmappen i dialogboksen.

<switches> (Kun med bz.exe)

-list:v Ved brug af kommandoen l - vis detaljerede oplysninger om filerne.
-list:s Ved brug af kommandoen l - vis kun navnene på filerne.
-consolemode:ansi Gem uddata-tekstfil i ANSI.
-consolemode:utf8 Gem uddata-tekstfil i UTF-8.

Eksempler

Åbn arkiv

Bandizip.exe sample.zip

Opret nyt arkiv (Overskriv et eksisterende med samme navn)

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src\

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src1\ c:\src2\

Føj filer til arkiv

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample1.txt c:\src\sample2.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\*.txt c:\src\*.jpg

Slet filer fra arkiv

Bandizip.exe d c:\sample.zip sample.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.tmp *.bak

Udpak filer til destinationsmappen

Bandizip.exe x -o:c:\dest\ c:\sample.zip

Føj filer til arkiv, indstil adgangskode som Passw0rd, overskriv eksisterende filer uden påmindelse, og luk dialogboksen

Bandizip.exe a -y -p:Passw0rd test.zip c:\src d:\src

Udpak filer fra flere arkiver til en mappe

Bandizip.exe bx -o:c:\dst a.zip b.zip c.zip

Udpak filer fra flere arkiver til en destinationsmappe ved hjælp af funktionen Udpak automatisk

Bandizip.exe bx -o:c:\dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Komprimer flere mapper (a, b c) med navnet på hver mappe (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip.exe bc a b c

Angiv arkivmappe på øverste niveau

Bandizip c -root:top test.zip abc.txt


(bz.exe) Opret nyt arkiv

bz c test.zip test


Omdøb filer i arkiv

Omdøb abc.txt til xyz.txt

Bandizip rn test.zip abc.txt xyz.txt

Omdøb i undermappe abc.txt til xyz.txt

Bandizip rn test.zip sub/abc.txt sub/xyz.txt

Omdøb AAA.txt til XXX.txt og BBB.txt til YYY.txt

Bandizip rn test.zip AAA.txt XXX.txt BBB.txt YYY.txt

Udpak filer ved hjælp af jokertegn

Brug jokertegn i filnavne til at udpakke filer eller til at teste arkiver

Bandizip x *.zip

Bandizip t ABC??.zip

Komprimerer flere mapper individuelt

Komprimerer mapper med navnet på hver, og opret arkiverne i destinationsmappen

Bandizip bc -aoa -o:d:\backup c:\src\folder1 c:\src\folder2 c:\src\folder3

c:\src\folder1 → d:\backup\folder1.zip
c:\src\folder2 → d:\backup\folder2.zip
c:\src\folder3 → d:\backup\folder3.zip

Læs og udfør kommandolinjer fra specificeret fil

Gem lange kommandolinjer som TXT-fil og navngiv den

Bandizip /cmdfile cmdfile.txt

Bandizip /cmdfile c:/test/cmdfile.txt

Mellemrum i stier

Brug anførselstegn ved angivelse af lange filnavne eller stier med mellemrum

Bandizip t "c:\folder name\file name.zip"

Bandizip x -o:"c:\out folder\" "c:\folder name\file name.zip"

Udpak kun angivne filer

Brug filnavne eller jokertegn til at angive filer, du ønsker fra arkivet

Bandizip x sample.zip test.txt

Bandizip x sample.zip a.txt b.txt

Bandizip x sample.zip *.jpg

Bandizip x -r sample.zip *.jpg