Hent | Enterprise | Køb nu | Skærmbilleder | Historik | Hjælp | Sådan gør du | Forum
Licens & registrering
Bandizip's licenspolitik
Sådan registreres Bandizip
Sammenligning af Bandizip Edition
Bandizip MSE (Microsoft Store Edition)
Sådan modtager du en kvittering
Tilbagebetalingspolitik
Sådan afregistreres Bandizip
Eksklusive funktioner i Bandizip (Købt udgave)
Sådan anvendes Håndtering af adgangskode
Sådan anvendes Reparation af arkiv
Sådan anvendes Gendannelse af adgangskode
Sådan får du et smugkig af billeder i et arkiv med Bandizip
Sådan bruges Antimalware-scanning af arkiv
Funktioner og tekniske betingelser
Sådan pakkes filer med Bandizip
Sådan udpakkes filer med Bandizip
Sådan bruges Udpak automatisk
Sådan opdeles en stor fil i mindre filer med Bandizip
Sådan bruges Unicode-filnavne i ZIP-format
ZIPX arkivformat
7z arkivformat
ZPAQ arkivformat
Stabil komprimering
Sådan åbnes RAR-filer
Sådan åbnes ALZ- og EGG-filer
Sådan bruger Hurtig træk og slip
Sådan bruges multikernekompression
Sådan bruges Højhastighedsarkivering
Sådan ændres et arkiv uden dekomprimering
Sådan åbnes en fil i et arkiv uden udpakning
Sådan redigeres en fil og gemmes direkte i et arkiv
Sådan angives en adgangskode til et arkiv
Sådan krypteres filnavne i arkiver
Sådan flyttes filer til papirkurven ved sletning
Komprimer en fil, selv når filen bruges af en anden proces
Sådan bruges Parallel Udpakning
Udvid mappetræet automatisk
Sådan forhindres datakorruption ved sikker sikkerhedskopiering
Sådan testes et arkiv
Sådan kopieres Zone.Identifier-oplysninger til beskyttelse af malware
Sådan ændres temafarven til Bandizip
Sådan eksporteres og importeres Bandizip-indstillinger
Sådan afinstalleres Bandizip
Opdateringstyper
Kommandolinjeparametre
Bandizip's opsætning af Kommandolinjeparametre
Bandizip til Windows 10 på ARM
Fejlfinding
Sådan foretages fejlfinding, når Bandizip ikke kan registreres
Sådan foretages fejlfinding, når jeg ikke kan få adgang til den email-konto, jeg brugte til at købe Bandizip
Sådan foretages fejlfinding, når automatisk opsporing af kodeside ikke fungerer korrekt
Sådan foretages fejlfinding, når Bandizip åbner arkivfiler automatisk, når jeg henter dem i browseren
Sådan foretages fejlfinding, når et ikon for arkiver ikke vises korrekt i Stifinder
Sådan foretages fejlfinding, når en højreklik-menu (genvejsmenu) for Bandizip ikke vises
Sådan foretages fejlfinding når et højreklik-menu (genvejsmenuen) til Bandizip vises ikke korrekt
Sådan foretages fejlfinding, når kompressions- eller [br]dekompressionshastigheden er for langsom
Sådan løses fejl, når fejl 22 opstår og Mac Finder i Catalina ikke kan udpakke ZIP-arkiv
Sådan foretages fejlfinding, når Mac Finder ikke kan udpakke en krypteret ZIP-fil
Sådan bruges et ikke-alfabetisk sprogkarakter i en adgangskode
Sådan testes flere arkiver
Sådan løses fejl “Parameteren er forkert.”
Sådan fejlfindes, når Bandizip er i konflikt med Sticky Notes
Sådan foretages fejlfinding, når jeg ikke kan åbne et arkiv i et kortlagt netværksdrev
Sådan foretages fejlfinding, når et opdelt arkiv ikke kan dekomprimeres
Sådan foretages fejlfinding, når bdzsfx.x86.sfx diagnosticeres som malware
Sådan køres Bandizip på Linux ved hjælp af Wine

Bandizip's opsætning af Kommandolinjeparametre

Siden v6.0 bruger Bandizip ikke NSIS, som tidligere blev brugt, men det unikke installationsprogram, der er udviklet af Bandisoft.

Der er kommandolinjeparametre for Bandizip-opsætningsfil som følger:

/S

  • Installer applikationen uden UI, som NSIS gør.
  • Men hvis der opstår en fejl under installationen, vises en dialogboks.

/auto

  • Installer applikationen automatisk med UI.

Sådan registreres Bandizip med kommandolinjeparametre

/S <email_address> <product_key>

BANDIZIP-SETUP-STD-X64.EXE /auto bandizip@bandisoft.com AAAA-BBBB-CCCC-DDDD

BANDIZIP-SETUP-ENT.EXE /S bandizip@bandisoft.com AAAA-BBBB-CCCC-DDDD

  • Hvis du har Bandizip (Købt udgave), kan du bruge parametrene til at udføre dens installation og registrering på samme tid.

Sådan vælges installationsmappen

Brug /D: -skift til at vælge installationsmappen, når du installerer Bandizip første gang. Denne omskiftning ignoreres, hvis Bandizip allerede er installeret.

/D:"DEST FOLDER PATH"

Brug dobbelt anførselstegn, hvis mappenavnet indeholder et mellemrum.

BANDIZIP-SETUP-ENT.EXE /D:"C:\Program Files\BandzipTest"

Skift kan bruges med /S eller /auto.

BANDIZIP-SETUP-ENT.EXE /D:"C:\Program Files\BandzipTest" /auto

Skift kan bruges med en miljøvariabel (f.eks %ProgramW6432%) i stien.

BANDIZIP-SETUP-ENT.EXE /D:"%ProgramW6432%\BandzipTest"

Udgangskoder

Følgende er udgangskoder efter installationen.

  • 0: Installationen var vellykket uden fejl.
  • 1: Der var en låst fil under kopiering af filer, men 'Ignorer' blev valgt af brugeren.
  • 900-999: Diverse