Hent | Køb nu | Historik | Hjælp | Forum

Kommandolinje-parametre

BandiView.EXE har følgende kommandolinjeparametre:


# BandiView.exe <file_or_folder>
# BandiView.exe <file_or_folder1> <file_or_folder2> [...]
# BandiView.exe <command> [<switches>...] <file_or_folder> [<file_or_folder>...]

file_or_folder

Brug stien til en billedfil, en mappe, hvor billederne er placeret, eller et arkiv (f.eks. ZIP, 7Z, RAR-fil), hvor billederne er arkiveret.

command

Følgende kommandoer er tilgængelige:

/open Åbn en billedfil (valgfrit)
/setup Åbn konfigurationen
/nop Gør ingenting
/cmdfile Læs kommandolinjer fra den angivne fil

switches

Følgende switches er tilgængelige:

- Stop switch-parsing. Herefter betragtes parametre, der starter med -, som et sti-navn.
-fg Bring app-vinduet frem i forgrunden
-maximize Kør appen i et maksimeret vindue
-fullscreen Kør appen i fuld skærm
-r Gennemse undermapper
Åbn alle filer i den angivne mappe og dens undermapper
-p:{password} Indtast en adgangskode og åbn det krypterede arkiv
-mode:{MODE} Angiv en visningstilstand
Mulige tilstande: fit2window, 100, fit2width, l2r, r2l, webtoon
-ss
-ss:{time}
Start et diasshow
f.eks. BandiView.exe -ss:3.5 c:\photos\
-page:{page_idx} Flyt til en angiven side
-select:{path_name} Vælg de angivne filer
f.eks. BandiView.exe /open -select:c:\image\2.jpg c:\image\1.jpg c:\image\2.jpg
BandiView.exe /open -select:c:\image\a.zip|1.jpg c:\image\1.jpg c:\image\a.zip

Eksempler

Åbn en billedfil eller billeder, der findes i en mappe eller et arkiv.

BandiView /open c:\folder\image.jpg

BandiView c:\folder\image.jpg

BandiView c:\folder\images.zip

BandiView c:\folder

Brug udklipsholderen: i stedet for filstier til at åbne gemte billeder i udklipsholderen.
Dette understøtter bitmap-data, filer kopieret af Stifinder eller filstier i tekstformat.

BandiView /open clipboard:

Brug | (pipe) til at åbne billeder.

type c:\temp\test.jpg | "C:\Program Files\BandiView\BandiView.exe"

magick.exe test.jpg png: | "C:\Program Files\BandiView\BandiView.exe"

Angiv mere end én mappe, og åbn filer i dem alle.

BandiView c:\folder1\ d:\folder2\ e:\folder3

Åbn alle filer i den angivne mappe og dens undermapper.

BandiView -r c:\folder

Åbn filer i det krypterede arkiv. Kræver den korrekte adgangskode.

BandiView -p:password c:\folder\pass.zip

Angiv en visningstilstand, og åbn en fil.

BandiView -mode:fit2window c:\folder\test.jpg

Start et diasshow i fuld skærm, og indstil tiden for hvert billede til 10 sekunder.

BandiView -fullscreen -ss:10 c:\photos

Læs og udfør kommandolinjer fra den angivne fil.

BandiView /cmdfile "c:\my commandline file.txt"